گروه صنعتی خانه های LBF

سازه های LBF

امروزه با پیشرفت صنعت ساختمان، سیستم‌های سازه‌ای جدیدی توسط محققان معرفی شده است. سیستم‌های نوین سازه‌ای علیرغم مزایای فراوانی که هر کدام دارا می‌باشند، معمولا تماما دارای یک عیب مشترک بوده و آن عدم آگاهی کافی طراح و مجری در نحوه‌ی طراحی و محاسبه‌ی آن و نیاز به مصالح جدید و نیروی کار ماهر می‌باشد. در تحقیق حاضر یک فرم سازه‌ای توسط محققین پیشنهاد شده است که هم دارای مزایای سیستم‌های نوین سازه‌ای بوده و هم نیازمند دانش فنی زیاد و جدیدی نمی‌باشد. سیستم قاب سبک فولادی با استفاده از پروفیل‌های قوطی شکل (Light Box steel Frames) که به اختصارLBF نامیده می‌شود از ستون‌هایی قوطی شکل نورد شده که با فواصل کمی از یکدیگر قرار گرفته و تیرهای با مقطع قوطی که به آن‌ها متصل می‌شوند، تشکیل شده است. تمامی مقاطع استفاده شده به صورت نورد گرم بوده و اتصالات به صورت جوش اجرا می‌شود لذا مشکلات اجرایی بسیار کم شده و نیاز به نیروی کار ماهر نمی‌باشد.